Missie De Terp 2015

“De passende springplank voor de toekomst”

 Op De Terp leggen wij de basis voor de toekomst na de basisschooltijd.

We richten ons voortdurend op de optimale groei en ontwikkeling van kinderen passend binnen hun eigen mogelijkheden. We kijken hierbij naar relevante maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en we streven ernaar de kinderen een stevige basis mee te geven op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en werkhouding; het leren leren.

Kinderen verlaten De Terp na de basisschooltijd met een stevige basis waar zij hun verdere leven en schoolloopbaan profijt van hebben.

Aan onze missie liggen de volgende waarden ten grondslag:

  • Veiligheid
  • Integriteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Autonomie
  • Kwaliteit