Tussenschoolse Opvang De Terp biedt de kinderen de gelegenheid om op school gebruik te maken van de Tussenschoolse Opvang. De TSO wordt gecoördineerd door KMN Kind & Co. Met een team van (vrijwillige) overblijfkrachten wordt er naar gestreefd om de TSO een gezellig en sociaal gebeuren te laten zijn. Na het gezamenlijk eten en drinken is er voor de kinderen voldoende tijd om vrij te spelen en zo nieuwe energie voor de middag op te doen.

 

Wilt u gebruik maken van de TSO dan dient u zich aan te melden via de website www.kmnkindenco.nl.

Het tarief per TSO-moment is € 2,50. Vanuit het hoofdkantoor wordt maandelijks achteraf een factuur naar u verstuurd voor de gebruikte TSO-momenten.

 

Mirjam van Galen Last
Coördinator TSO De Terp
Tel nr: 06 – 50099411
E-mail:  tso@deterpweesp.nl