Oudercommissie

De oudercommissie (OC) vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school en vervult een voortrekkersrol bij het organiseren van extra activiteiten.
De OC stelt zich ten doel om in samenwerking met het team de kinderen een zo plezierig mogelijke schooltijd te bieden door het organiseren van deze extra activiteiten.
Zonder de OC en assistentie van hulpouders zijn de extra activiteiten moeilijk te realiseren. De OC bestaat uit circa tien ouders en twee leerkrachten.

 

De OC komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.Tijdens deze vergaderingen is er minimaal één leerkracht aanwezig.
Ieder lid van de OC is het aanspreekpunt voor één of meerdere activiteiten. Hij of zij organiseert deze activiteit in samenwerking met eventueel een leerkracht en andere (hulp) ouders.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Ouders betalen voor elk kind dat op school zit een vrijwillige ouderbijdrage van €35,00 om o.a. activiteiten zoals Sinterklaas en kerst te bekostigen. Deze bijdrage is onmisbaar voor de activiteiten waar geen rijkssubsidie voor ontvangen wordt. De ouderbijdrage is vastgesteld door de school en oudercommissie.

De oudercommissie beheert (in samenspraak met de school) deze gelden en besteedt het aan extra activiteiten. Zonder de ouderbijdrage kunnen die activiteiten niet bekostigd worden.

 

Naast de ouderbijdrage wordt er een aanvullende bijdrage gevraagd voor het schoolreisje (€36,00) en schoolkamp van groep 8 (€160,00).