Inschrijven

In Weesp bestaat een gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen. Het aanmelden en het toedelen van een plaats op een basisschool verloopt bij alle basisscholen op dezelfde wijze.

Uitgangspunt is dat elk kind een gelijke kans heeft op een plaats op een basisschool en de keuzevrijheid van ouders hierbij zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Met deze gezamenlijke aanpak willen wij er mede voor zorgen dat een goed onderwijsaanbod, gespreid over heel Weesp behouden blijft.

 

U kunt uit de volgende basisscholen kiezen:

  • Daltonschool De Hobbedob (bestuur: Talent Primair)
  • De Triangel (bestuur: Talent Primair)
  • Brede School Kors Breijer (bestuur: Florente basisscholen)
  • De Terp (bestuur: Florente basisscholen)
  • Van der Muelen-Vastwijkschool (bestuur: Florente basisscholen)
  • De Nieuwe Jozefschool (bestuur: ASKO)
  • Brede School Weesperrijk (bestuur: Florente basisscholen)

 

Aanmelden

U mag uw kind op elke school in Weesp aanmelden. U bent op tijd als u dit vóór de sluitingsdatum doet. De sluitingsdatum die voor uw kind van toepassing is, staat verderop op deze pagina.
Aanmelden voor een basisschool kan alleen door het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend op de school van uw eerste voorkeur in te leveren. U kunt het aanmeldformulier ook op deze pagina downloaden. Verder is het aanmeldformulier op de scholen verkrijgbaar.
Het is belangrijk dat u op het formulier tenminste 5 basisscholen in volgorde van uw voorkeur opgeeft.  Ook als een ouder broertje of zusje op de school van uw eerste voorkeur zit, is het noodzakelijk dat u op tijd het aanmeldingsformulier inlevert. In dit geval is het niet nodig meerdere voorkeuren op te geven.

Na het inleveren van uw aanmeldformulier op de school van uw eerste keuze, ontvangt u een bewijs van aanmelding, waarop de gegevens staan zoals uw kind geregistreerd is. Controleer alle gegevens op dit bewijs.  Als hier een fout in staat of u wilt de volgorde van de voorkeursscholen alsnog wijzigen, neem dan z.s.m., maar uiterlijk voor de sluitingsdatum, contact op met de school.

(N.B. Voor de Jozefschool in de Blomstraat kunnen alleen kinderen voor de hogere groepen worden aangemeld.)

 

Het toedelen van plaatsen

Direct na de sluitingsdatum volgt de geautomatiseerde plaatsing van alle aangemelde kinderen uit dezelfde geboorteperiode. Het moment van aanmelden tot de sluitingsdatum speelt hierbij geen rol.


Voor deze plaatsingen komen de directeuren van de basisscholen en een afvaardiging van de medezeggenschapsraden en de schoolbesturen drie keer per jaar bijeen.

Eerst worden de kinderen geplaatst van wie al een ouder broertje of zusje op de school zit; zij hebben op deze school een plaatsgarantie.  Daarna komen de overige aanmeldingen van de kinderen die in de gemeente Weesp wonen, aan bod.

Als een school voldoende plaatsen voor alle aanmeldingen heeft, zijn deze kinderen zeker van een plaats.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de scholen waarvoor u uw voorkeur opgegeven heeft.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, worden de kinderen die mogelijk extra aandacht/ondersteuning nodig hebben, naar evenredigheid op de zeven scholen geplaatst. Ook voor deze kinderen geldt dat zij worden geplaatst in volgorde van de opgegeven voorkeurscholen.

 

Na afloop van de plaatsing ontvangt u bericht op welke school voor uw kind een plek is gereserveerd. Daarna volgt de definitieve inschrijving.

 

Sluitingsdata inleveren aanmeldingsformulier

Het is belangrijk om het aanmeldingsformulier op tijd bij de school van uw eerste voorkeur in te leveren en in volgorde meerdere scholen van voorkeur op te geven. De uiterste inleverdatum is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind.
Wanneer u uw kind na de sluitingsdatum aanmeldt, zal u alleen nog kunnen kiezen uit de scholen waar nog plaatsen beschikbaar zijn.

 

Uw kind is geboren in de periode:

Inleveren uiterlijk op sluitingsdatum:

1 september 2017 t/m  31 december 2017

1 maart 2021

1 januari 2018 t/m  30 april 2018

1 juni 2021

1 mei 2018 t/m 31 augustus 2018

1 november 2021

 

Bijzondere regeling voor kinderen die vier jaar of ouder zijn

Informatie over de scholen

Op de websites van onze scholen vindt u informatie over het onderwijs en de activiteiten van de scholen. Wij raden u aan om meerdere scholen te bezoeken. Er kunnen daarbij tijdelijke beperkingen gelden vanwege RIVM-maatregelen als gevolg van corona.

 

Graag ontvangen wij u op onze school.

 

Met vriendelijke groet,

 

De directeuren van de basisscholen in Weesp:

Mevrouw M. Groenendaal – Daltonschool De Hobbedob

Mevrouw M. Gentenaar – De Terp

Mevrouw E. Verburg – Brede School Kors Breijer

De heer A. Westerink – Van der Muelen-Vastwijkschool
De heer M. Tabak en mw. L. Webbers – De Triangel

De heer R. Pontman – De Nieuwe Jozefschool

De heer R. Slok – Brede School Weesperrijk

 

   

Invoer:

Uw naam *
Uw telefoonnummer
Uw e-mail *
Naam van uw zoon/dochter *
Geboortedatum van uw zoon/dochter *
 
Vragen of opmerkingen
* Verplichte velden